קפוץ לתוכן

Meta נבדקה מחקרית

גופי מחקר אקדמיים מובילים חקרו את META והגיעו למסקנות יוצאות דופן באשר למידת האפקטיביות של המערכת בשיפור ההישגים המתמטיים ומיומנויות הלמידה של התלמידים.

התנסות חינם במערכת